Kepada semua guru mata pelajaran Tahun 1 / 2011,

Dimaklumkan Sistem SPPBS telah beroperasi dan diminta semua guru mata pelajaran Tahun 1 mengisi markah murid Tahun 1 mengikut standard prestasi yang telah ditetapkan.

Guru-guru boleh mengakses sistem menggunakan LOGIN dan KATA LALUAN yang diberikan oleh SUP. Kemudian guru-guru perlu mengemaskini KATA LALUAN dan mengikut arahan seterusnya yang dipaparkan dalam sistem SPPBS. Sila klik pautan di bawah untuk ke sistem:

http://202.75.59.213/sppbs/

Berikut merupakan contoh logo SPPBS. Kemudian klik pada ‘GURU’ untuk masuk ke sistem.

Guru-guru juga boleh memuat turun MANUAL SPPBS UNTUK GURU MATA PELAJARAN melalui link berikut bagi mendapatkan panduan penggunaan sistem:

Manual Guru Mata Pelajaran SPPBS

Tarikh Akhir untukĀ  Key InĀ  Markah Pentaksiran Tahun 1 adalah pada bulan Oktober 2011.

Diharap semua guru Tahun 1 dapat mengisi markah sebelum akhir Oktober dengan kadar segera.

Kerjasama semua guru amatlah diharapkan.

Sekian, terima kasih.

*** SUP