Pentafsiran Umum Ciri-ciri Personal Personaliti Warna

EMAS ( Peraturan )

Sistematik
Bersifat keibubapaan
Bertanggungjawab
Ikut peraturan
Patuh adat resam
Tradisional
Boleh dipercayai

HIJAU  (  Fikiran  )

Penyabar
Ingin tahu
Kompleks
Falsafah
Panjang akal
Tenang
Mementingkan teori
Berpengetahuan luas

BIRU  (  Perasaan  )

Romantis
Harmoni
Tulen
Kerjasama
Unik
Berseni
Empati
Setia

JINGGA  (  Kebebasan  )

Tidak suka peraturan
Suka cabaran
Spontan
Gopoh tetapi bersemangat
Berkemahiran
Suka pertandingan
Seronok aktiviti bahaya
Berani

Catatan.

Tafisiran Personaliti Warna disediakan berdasarkan soal selidik Inventori Personaliti Warna yang mengandungi 100 item ( penyataan ).  Individu tersebut  hendaklah menjawab inventori tersebut mengikut masa yang diperuntukkan.